Vind een geestelijk verzorger

U kunt zelf contact opnemen met een geestelijk verzorger uit dit overzicht met geestelijk verzorgers. U kunt ook telefonisch contact opnemen via 06 120 00 550 of mailen met het Centrum voor Levensvragen (deze link opent het mailprogramma) en dan kijken wij samen met u wie het beste bij u past. Dit telefoonnummer is er voor hulp- en zorgverleners, artsen én voor inwoners van Rotterdam en omstreken.

Een geestelijk verzorger die aansluit bij uw voorkeur

Uw eigen achtergrond, behoefte en kijk op het leven bepaalt uw voorkeur voor een geestelijk verzorger. U kunt zelf kiezen, met welke reden dan ook, voor een geestelijk verzorger die zoveel mogelijk aansluit bij uw eigen levensvisie of juist een andere kijk op het leven heeft. 

De geestelijk verzorgers aangesloten bij het Centrum voor Levensvragen Rotterdam & omstreken zijn ingeschreven in het register van Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV).

Sinds 1 januari 2019 maakt een subsidieregeling van het ministerie van VWS de inzet van geestelijk verzorgers thuis mogelijk. Daarom zijn de gesprekken gratis voor:

Joanne Dekker - van Asselt

palliatieve zorg | revalidatie | verliesverwerking

Verpleeghuis Rijckehove, Tsjaikovskistraat 1
2901 HM Capelle aan den IJssel

Als er iets belangrijks of ingrijpends gebeurt in uw leven, kunt u de draad kwijtraken en overspoeld voelen door emoties en vragen. Vanzelfsprekendheden vallen weg. Na ingrijpende verlieservaringen kunt u zich afvragen: "Wie ben ik zelf?"

Dan is het waardevol om uw verhaal te kunnen vertellen en u gezien en gehoord te voelen, dat er een persoon is die met aandacht naar u luistert, zonder dat er meteen oplossingen worden aangedragen. Als geestelijk verzorger bied ik deze vorm van professionele steun.

Een vertrouwelijk gesprek met een geestelijk verzorger kan opluchten. Samen proberen we levensvragen te verhelderen en vanuit uw eigen verhaal te zoeken naar wat voor u op dit moment waardevol is, troost biedt en kracht geeft. 

Ik werk sinds 2002 als geestelijk verzorger in de verpleeghuiszorg, sinds 2015 voor De Zellingen in Capelle en Krimpen aan den IJssel. Ik werk op een palliatieve afdeling maar ook op een revalidatie afdeling met (CVA)  patienten en op psychogeriatrische en somatische afdelingen.  

Ik word gevoed vanuit protestants christelijke bronnen. Het maakt me gevoelig voor hoe mensen met vragen rond het lijden worstelen en er nieuwe zin in weten te 'ontvangen'.

In de gesprekken staat uw persoonlijke levensverhaal centraal en sluit ik daarbij aan. Soms kan een ritueel of creatieve verwerkingsvorm behulpzaam zijn, dan zoek ik graag samen met u wat 'past'.

Specialisaties:

 • Ouderen
 • Palliatieve zorg
 • Revalidatie
 • Rituelen
 • Rouw en verlies 
 • Stervensbegeleiding
 • Uitvaartbegeleiding
 • Zingevings- en levensvragen

Werkgebied: Capelle aan den IJssel

Aanvullende informatie:

 • Beroepsvereniging: VGVZ
 • Registernummer SKGV: 410579
 • Levensovertuiging: protestants christelijk (PKN)