Vind een geestelijk verzorger

U kunt zelf contact opnemen met een geestelijk verzorger uit dit overzicht met geestelijk verzorgers. U kunt ook telefonisch contact opnemen via 06 120 00 550 of mailen met het Centrum voor Levensvragen (deze link opent het mailprogramma) en dan kijken wij samen met u wie het beste bij u past. Dit telefoonnummer is er voor hulp- en zorgverleners, artsen én voor inwoners van Rotterdam en omstreken.

Een geestelijk verzorger die aansluit bij uw voorkeur

Uw eigen achtergrond, behoefte en kijk op het leven bepaalt uw voorkeur voor een geestelijk verzorger. U kunt zelf kiezen, met welke reden dan ook, voor een geestelijk verzorger die zoveel mogelijk aansluit bij uw eigen levensvisie of juist een andere kijk op het leven heeft. 

De geestelijk verzorgers aangesloten bij het Centrum voor Levensvragen Rotterdam & omstreken zijn ingeschreven in het register van Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV).

Sinds 1 januari 2019 maakt een subsidieregeling van het ministerie van VWS de inzet van geestelijk verzorgers thuis mogelijk. Daarom zijn de gesprekken gratis voor:

Bea Cox

ouderen | dementie | mantelzorgers

Nederland

Sinds 2013 werk ik als Geestelijk verzorger voor mensen thuis. In mijn werk als geestelijk verzorger draait het om de oudere mens met de levensvragen die deze fase in het leven kan oproepen. Dat kan gaan om ziekte, verlies of levenseinde, soms om moeilijke keuzes die moeten worden gemaakt. Telkens weer zie ik hoe het kan helpen, wanneer vertrouwelijk kan worden gesproken over de vragen naar zin of naar wat ten diepste van waarde is. Die vertrouwelijkheid wil ik graag bieden.

Mijn achtergrond is Protestants-christelijk, maar in mijn gesprekken zal ik vooral aansluiten bij de ander, want dat is mijn vak. In de gesprekken die ik voer draait het voor mij altijd om wat de ander ervaart en waar de ander kracht uit put. 

Specialisaties:

 • Dementie
 • Mantelzorg
 • Verlies en rouw
 • Levenseinde
 • Morele vragen
 • Zingevings- en geloofsvragen
 • Ouderen
 • Eenzaamheid
 • Verzorgen van vieringen en themabijeenkomsten
 • Verzorgen van training in het omgaan met zingevings- en levensvragen

Werkgebied: Rotterdam Oost

Aanvullende informatie:

 • Beroepsvereniging: VGVZ
 • Registernummer SKGV:   231154
 • Levensovertuiging: Protestants-christelijk