Vind een geestelijk verzorger

U kunt zelf contact opnemen met een geestelijk verzorger uit dit overzicht met geestelijk verzorgers. U kunt ook telefonisch contact opnemen via 06 120 00 550 of mailen met het Centrum voor Levensvragen (deze link opent het mailprogramma) en dan kijken wij samen met u wie het beste bij u past. Dit telefoonnummer is er voor hulp- en zorgverleners, artsen én voor inwoners van Rotterdam en omstreken.

Een geestelijk verzorger die aansluit bij uw voorkeur

Uw eigen achtergrond, behoefte en kijk op het leven bepaalt uw voorkeur voor een geestelijk verzorger. U kunt zelf kiezen, met welke reden dan ook, voor een geestelijk verzorger die zoveel mogelijk aansluit bij uw eigen levensvisie of juist een andere kijk op het leven heeft. 

De geestelijk verzorgers aangesloten bij het Centrum voor Levensvragen Rotterdam & omstreken zijn ingeschreven in het register van Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV).

Sinds 1 januari 2019 maakt een subsidieregeling van het ministerie van VWS de inzet van geestelijk verzorgers thuis mogelijk. Daarom zijn de gesprekken gratis voor:

Amal Alouani

migrantenouderen | palliatieve zorg | verlies

"De hoop kan afnemen, maar zal nooit sterven"

Ik ben sinds 2016 verbonden aan het project "Ouderdom komt met vragen" van Spior in samenwerking met Samen010. Tevens ben ik vrijgevestigd geestelijk verzorger. Ik heb inmiddels ruime ervaring opgedaan met het begeleiden en ondersteunen van migrantenouderen bij vragen over zingeving, levensvragen en bij eenzaamheid. Ook ben ik betrokken bij mensen in de palliatieve fase. 

Ik vind het belangrijk mensen te begeleiden vanuit een spiritueel open en luisterende houding, waarbij de wens en behoefte van de patiënt centraal staat. Ik zal op aandachtige en liefdevolle manier naar u luisteren, met u praten en met u zwijgen. U kunt bij mij veilig en vrij praten over wat u bezighoudt. 

Specialisaties:

  • Ouderen
  • Eenzaamheid
  • Relatieproblemen
  • Ziekte
  • Dementie
  • Alleenstaanden
  • Palliatieve zorg
  • Rouw en verlies
  • Zingevings- en levensvragen
  • Begeleiden vrijwilligers

Werkgebied: Rotterdam en omstreken

Aanvullende informatie:

Talen: Arabisch/ Marokkaans (Darija) 

Beroepsvereniging: VGVZ

Registernummer SKGV: 410318